• image
  • Picture number 1
  • image
  • image

...med Dantech® så är vår verksamhet till 100% säkrad att all service blir utförd

Dantech® Partner

Dantech systemet motiverar dina kunder till att sköta sitt fortlöpande underhåll, och samtidigt undgå att se det som ett ”nödvändigt ont”. Som namnet antyder så handlar det om ett partnerskap.

 

Ett partnerskap som samtidigt betyder ett tätt samarbete med Internationella producenter. Ett samarbete som vill ge ett mervärde till både partner, producent och slutkund.

 

Vi träffas för att utvärdera om ett samarbete vill ge oss den förväntade Win – Win situationen.

 

Ett av målen är att vi tillsammans kan tillfredsställa en allt mer krävande marknad och optimera vår intjäning.  Ett annat mål är att hjälpa dig som servicepartner med att utvidga din verksamhet, likväl som att hjälpa producenten att upprethålla sina garantier, och slutkunden med att minimera sina driftsstopp. Detta uppnår vi b.l.a med hjälp av påminnelser när det är dags för service, och genom uppdaterade serviceprotokoll, som alltid är tillgängliga genom vårt webbaserade system.

 

Kontakta oss för att få inloggningsuppgifter så kan du få en provtur i systemet.

 

Länkar

Se vår inbjudan till samarbete

 

Se exempel på hur din dokumentation kan se ut:

Servicecertifikat

Stamdata

Serviceöversikt

Reservdelsöversikt

Leverantörscertifikat