• image
  • image
  • Picture number 1
  • image

...med Dantech® så är vår verksamhet till 100% säkrad att all service blir utförd

Hem

Dantech konceptet är utvecklat för verksamheter, som önskar alla de fördelar ett världsomspännaden nätverk av dynamiska verksamheter kan bidraga med.

 

Konceptet är framtaget för verksamheter som vill ha kontroll på sin dokumentation.

 

Det är i princip inga begränsningar på vilken typ av service, underhåll eller garantidokumentation verksamheten har behov av. Alla certifikat innehållande teknisk information, servicepunkter,  logo mm. kan framställas i systemet. Det går även att ladda upp filer för att spara dem i systemet.

 

Alla önskar, frihet till att välja, köpa till bra priser, IT system som differensierar sin verksamhet från konkurrenterna, möjlighet för att systematisera olika delar av sin verksamhet, möjligheten uppstår - "where business meets business" 

 

Kontrollera status på din service (t.ex. Zzz9987 och klicka på check)