• image
  • image
  • image
  • Picture number 1

...med Dantech® så är vår verksamhet till 100% säkrad att all service blir utförd

DL Group

DL Group a/s med huvudkontor i Aabenraa, Danmark äger varumärket Dantech. Under Dantech varumärket erbjuder vi:

 

One stop shopping

Idén med one stop shopping är att våra partners kunder, kan minska antalet leverantörer till sitt fortlöpande underhåll. Det utförs uteslutande original service efter leverantörens anvisningar hos våra servicepartners. All dokumentation hos en Dantech servicepartner utförs således på producentutvecklade underlag, vilket kvalitetssäkrar att slutkunden och servicepartnern uppfyller alla krav på underhåll som krävs för att bibehålla alla garantier.

 

Webbaserad dokumenthantering

Dantech förenklar och kvalitetssäkrar processen omkring det fortlöpande underhållet för alla branscher. Systemet hanterar alla typer av service, och säkrar att servicen utförs i tid med hänsyn till krav från myndigheter, producenter och kunderna.

 

Lyftredskap

Vårt breda sortiment av högkvalitativa produkter till våra servicepartners, ger en unik möjlighet att erbjuda sina kunder kvalitetsprodukter till attraktiva priser där detta stämmer in i affärsmodellen. Det ger våra servicepartner möjligheter att ge sin kund en upplevelse av ”one stop shopping”.

 

Webshop

Vi erbjuder även en färdig webshop med servicepartners egen logo, kreditkortsystem, bilder och hosting. Det gör att slutkunden upplever att de handlar hos sin leverantör.

 

DL Group historik 

 

Luftfoto